K dispozícií je na stiahnutie prevádzkový poriadok (PP) , podpisový formulár o oboznámením sa s PP a podopisový formulár pre  väčšiu skupinu maloletých osôb (napr. ZŠ). 

Vstup do JUMP IT UP centra je možný len po dôkladnom prečítaní a porozumením PP a následným podpísaním formulára o oboznámením sa s prevádzkovým poriadkom a bezpečnostnými pokynmi priamo na prevádzke JUMP IT UP centra, kde sa návštevník/ zákonný zástupca preukáže platným dokladom totožnosti.